مجموعه حقوقی بین الملی عدل گستران منجی

مقالات منتشر شده در حوزه کیفری

افترا
کیفری
admin

افترا

افترا جرم افترا افترا موضوع مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 بوده و از جمله جرایم علیه اشخاص می باشد.

ادامه مطلب »
کیفری
admin

خیانت در امانت

خیانت در امانت جرم خیانت در امانت خیانت در امانت موضوع مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 بوده و از

ادامه مطلب »