مجموعه حقوقی بین الملی عدل گستران منجی

کیفری

افترا

افترا

افترا جرم افترا افترا موضوع مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 بوده و از جمله جرایم علیه اشخاص می باشد.   تعریف افترا: انتساب امر مجرمانه به دیگری. جرم افترا از جمله جرایم مادی صرف و یا جرایم غیرعمدی نمی باشد، و وجود سوءنیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است، …

افترا ادامه »

خیانت در امانت

خیانت در امانت جرم خیانت در امانت خیانت در امانت موضوع مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 بوده و از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد.  تعریف خیانت در امانت: تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن اموال یا اسناد به زیان مالکان یا متصرفان آن ها وقتی اشیای …

خیانت در امانت ادامه »

پابند الکترونیکی

نظارت الکترونیکی چیست و چگونه پابند الکترونیکی بگیریم

نظارت الکترونیکی چیست و چگونه پابند الکترونیکی بگیریم یکی از عوامل موثر در اجرای مجازات های تعزیری استفاده از نهادهای ارفاقی می باشد که قانونگذار با رویکرد حبس زدایی و در راستای اصل فردی کردن مجازات ها به مجرمین این امتیاز را می دهد که با رضایت خود، مدت حبسی را که بدان محکوم شده …

نظارت الکترونیکی چیست و چگونه پابند الکترونیکی بگیریم ادامه »