موسسه حقوقی بین المللی

عدل گستران منجی

ما تعدادی از وکلا، کارآموزان وکالت، تحصیلکردگان حقوق، پژوهشگران حقوق انفوماتیک، کارشناسان و متخصصین فن آوری اطلاعات هستیم که تحت نظر آقای طالبیان علاوه بر ارائه خدمات حقوقی در زمینه های مدنی، تجاری و کیفری فن آوری اطلاعات و انفورماتیک می پردازیم. فناوری اطلاعات جامعه جهانی را بطور بنیادی دستخوش تغییر و تحول نموده است. پیشرفت های حاصله در فناوری اطلاعات موجب همگرایی بین تحولات مذکور پدید آمده اندنیازمند حمایت حقوقی و کیفری می باشند. تنظیم روابط حقوقی افراد در فضای جدیدی که در آن محدویتهایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و… فاقد معنا و مفهوم است نیاز در جامعه مدرن امروزی کار اصلی ماست. مشاهده و سوابق همکاران ما به شرح زیر می باشد.

ما تعدادی از وکلا، کارآموزان وکالت، تحصیلکردگان حقوق، پژوهشگران حقوق انفوماتیک، کارشناسان و متخصصین فن آوری اطلاعات هستیم که تحت نظر آقای طالبیان علاوه بر ارائه خدمات حقوقی در زمینه های مدنی، تجاری و کیفری فن آوری اطلاعات و انفورماتیک می پردازیم. فناوری اطلاعات جامعه جهانی را بطور بنیادی دستخوش تغییر و تحول نموده است. 

خدمات عدل گستران منجی

وکالت خانواده

ما تعدادی از وکلا، کارآموزان وکالت، تحصیلکردگان حقوق، پژوهشگران حقوق انفوماتیک، کارشناسان و متخصصین فن آوری اطلاعات هستیم که تحت نظر آقای طالبیان علاوه بر ارائه خدمات حقوقی در زمینه های مدنی، تجاری و کیفری فن آوری اطلاعات و انفورماتیک می پردازیم. فناوری اطلاعات جامعه جهانی را بطور بنیادی دستخوش تغییر و تحول نموده است. پیشرفت های حاصله در فناوری اطلاعات موجب همگرایی بین تحولات مذکور پدید آمده اندنیازمند حمایت حقوقی و کیفری می باشند.

تنظیم روابط حقوقی افراد در فضای جدیدی که در آن محدویتهایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و… فاقد معنا و مفهوم است نیاز در جامعه مدرن امروزی کار اصلی ماست. مشاهده و سوابق همکاران ما به شرح زیر می باشد. تنظیم روابط حقوقی افراد در فضای جدیدی که در آن محدویتهایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و… فاقد معنا و مفهوم است نیاز در جامعه مدرن امروزی کار اصلی ماست. مشاهده و سوابق همکاران ما به شرح زیر می باشد.

تنظیم روابط حقوقی افراد در فضای جدیدی که در آن محدویتهایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و… فاقد معنا و مفهوم است نیاز در جامعه مدرن امروزی کار اصلی ماست. مشاهده و سوابق همکاران ما به شرح زیر می باشد.

تماس با مشاورین

۰۲۱۲۲۰۰۲۵۳۶

برخی از سوالات پاسخ داده شده

شما میتوانید سوالات حقوقی خود را بصورت آنلاین بپرسید. کارشناسان وکلا پاسخگوی سوالات شما هستند.

شما می توانید سوالات حقوقی خود را به صورت آنلاین
بپرسید کارشناسان و وکلا پاسخگوی سوالات شما هستند.